Ansatte

Barnehagens ledelse

Anita Indahl Gangeskar

Stilling: Daglig leder
904 70 133
bjorneborgen.barnehage@norlandia.com

Anita har vært daglig leder i Bjørneborgen siden oppstarten 24.februar 1992

Hakkespetten

Cecilie Isaksen

Stilling: Pedagogisk leder

Cecilie har fordypning i utefag. Hun har jobbet i Bjørneborgen som assistent fra 1997-2012 og kom tilbake til Bjørneborgen som pedagog i 2017.

Ørjan Valan Haugen

Stilling: Assistent

Ørjan har jobbet i Bjørneborgen siden 2017.

Elin Kibsgård

Stilling: Assistent

Elin har jobbet i Bjørneborgen siden 2000.

Kjøttmeisen

Vidar Edvartsen

Stilling: Annet
414 87 694
vedvart@gmail.com

Heidi Helen Paulsen

Stilling: Assistent

Heidi har jobbet i Bjørneborgen siden 1992.

Lena Opsahl Nystad

Stilling: Assistent

Assistent 80% stilling. Lena har jobbet i Bjørneborgen siden 1998.

Tove Andersen

Stilling: Assistent

20 % assistent på Spurven og 20 % assistent på Kjøttmeisen. Tove har jobbet i Bjørneborgen siden 2005.

Mette Nedregård

Stilling: Assistent
metten81@hotmail.com

Randi Ulvøy

Stilling: Pedagogisk leder

Randi har jobbet her i 1992-1997. Så var hun noen år på 4H-gården før hun kom tilbake til Bjørneborgen i 2010. Randi har fordypning i sosialfag og videreutdanning i spesialpedagogikk del 1. Randi har også ulike kurs innenfor friluftsliv.

Linerla

Sandra Johnsen

Stilling: Annet

Torun Leiråmo

Stilling: Assistent

Torun har jobbet i Bjørneborgen siden 1996.

Andreas Langfjell

Stilling: Pedagogisk leder

Andreas har jobbet i Bjørneborgen siden 2008. Andreas har fordypning i fysisk fostring.

Måltrosten

Gerd Eli Maubach

Stilling: Pedagogisk leder

Gerd Eli har fordypning i utefag, ulike kurs i friluftsliv og HMS-kurs. Hun er også Bjørneborgens realfagskontakt. Gerd Eli har jobbet i Bjørneborgen siden 1992.

Nina Fjærli

Stilling: Assistent

Nina har jobbet i Bjørneborgen siden 2000.

Bente Sørøy Nilsen

Stilling: Fagarbeider

Bente er fagarbeider. Hun har jobbet i Bjørneborgen siden 1998.

Personalet

Småfuglan

Gerd Hesjevik

Stilling: Pedagogisk leder

Gerd har fordypning i lek. Hun har jobbet her siden 1992.

Marianne Christina Larsen Balstad

Stilling: Assisterende styrer

Marianne er i fødselspermisjon barnehageåret 2018/2019. Marianne har fordypning i Småbarnspedagogikk og videreutdanning som Lærer 1-4 trinn. Hun har jobbet i Bjørneborgen siden 2011. Marianne er Bjørneborgens realfagskontakt.

Ida Marie Willassen

Stilling: Pedagogisk leder

Ida har fordypning i Småbarnspedagogikk. Hun har jobbet i Bjørneborgen siden 2008.

Siv Lyng

Stilling: Assistent

Siv er assistent på Småfuglan. Hun har jobbet i Bjørneborgen siden 2011. Siv kjører barnehagebussen.

Robin Carrie Mikkelsen

Stilling: Assistent

Robin har jobbet i Bjørneborgen fra 1999-2012. Robin var tilbake i Bjørneborgen i 2015 etter å ha jobbet 3 år i barnehagen på Inndyr. Robin er høyskoleutdannet i Sosialfag fra Canada.

Sarah Bertheussen

Stilling: Assistent
976 70 916
sarahk.w@hotmail.com

Sara er i permisjon barnehageåret 2018/2019

Spurven

Tove Andersen

Stilling: Assistent

20 % assistent på Spurven og 20 % assistent på Kjøttmeisen. Tove har jobbet i Bjørneborgen siden 2005.

Mette Nedregård

Stilling: Assistent
metten81@hotmail.com

Maritha Bremnes

Stilling: Assistent

Assistent 80 % stilling. Maritha har jobbet i Bjørneborgen siden 1999.

Lars Jostein Bramley

Stilling: Pedagogisk leder
950 29 313
larsjosteinbramley@hotmail.com

Jostein har jobbet i Bjørneborgen siden 2011. Han har fordypning i friluftsliv.

Benedicte Leirvik Lieng

Stilling: Førskolelærer

Benedicte er fagarbeider. Hun startet i Bjørneborgen 2010. konst. barnehagelærer.

Andre ansatte

Webansvarlig Bjørneborgen barnehage

Stilling: Annet