Bjørneborgen barnehage på toppen av barnehagene på ski i Norge

http://www.distansekort.no/statistikk/

Nå leder barna i Bjørneborgen med antall kilometer gått på ski i Norge. forsett å registrere på distansekortet.no