Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen revideres hvert kalenderår.

 

2020 Norlandia Bjørneborgen Årsplan

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Progresjonsplan med fagområdene