Viktige datoer

Viktige datoer i årshjulet skal nå være oppdatert så langt som mulig. Tema for året vil være Realfag og uteliv

Årshjul

Tid

Aktivitet

Januar 19

Solfest - Barna lager sol, vi lager gul gele og feirer når vi ser sola

Fokus på klær og påkledning. Snøforming

Februar 19

Markering av samefolkets dag 6.februar

Temafest Go green istedet for karneval 28.februar

uke 10 er skolens vinterferie og vi ønsker beskjed hvis noen tar fri

Ski og akedag. Snøforming

Bjørneborgens VM i skihopp

 Norlandia Quest uke 6

Mars19

 

 

5 åringene overnatter i barnehagen 14.mars

Markering av barnehagedagen 12.mars

 

April 19

 Barnehagen stengt grunnet Planleggingsdag 5.april

påskeforberedelser

påskefrokost 12april

Foreldremøte Bjørneklubben vedr. 17.mai feiring. 23.april

 

Mai

19

 

Ryddedugnad for foreldre om ettermiddagen 15.mai

Rydde og pølsefest for barna 16.mai

Lavvouker

Juni 19

Bjørneklubben på togtur til Fausek 4.juni

Sommerfest med grilling (dato ikke bestemt)

Ferietid og sommerplaner

Juli 19

Ferietid og sommerplaner

August 19

.

Ferie tid og sommerplaner,musikkfest uke 32

Barnehagen stengt på grunn av planlegging 13-15 august

Vi tar i mot nye barn- tilvenning. 16.august

september 19

 

Foreldremøte  

Lavvouker.

Oppstart av klubber

 

Oktober 19

høstferie på skolen 9-11.

Høstaktiviteter, Grønnsaksplukking og suppe laging. 

 care måned kaffe too Go .Ha med enegen kopp for å spare miljøet.

FN dag  og markering av verdensdagen for psyk.helse. Foreldrekaffe/middag på FN dagen 24.oktober

November 19

Bamsefest 8.

Barnehagen stengt grunnet planlegging  22.november

Desember

Adventstund på kjøkkenet hver morgen kl.09.00

Juleforberedelser

Frist for levering av juleferiesvar 3.desember.

Julebord for barna(dato ikke bestemt)

Luciafeiring med foreldrekaffe.  13.desember

Nissefest for barna 18.des

besøk av skolebegynnerne 19.des. kl. 13-15