Viktige datoer

Viktige datoer i årshjulet skal nå være oppdatert så langt som mulig. Det vil bli flere opplysninger etterhvert når vi har laget planene ferdig for høsten 18 Tema for året vil være Realfag og uteliv

Årshjul

Tid

Aktivitet

Januar 18

Solfest - Barna lager sol, vi lager gul gele og feirer når vi ser sola

Fokus på klær og påkledning. Snøforming

Februar 18

Markering av samefolkets dag 6.februar

Temafest istedet for karneval 16.februar

uke 8 er skolens vinterferie og vi ønsker beskjed hvis noen tar fri

Ski og akedag. Snøforming

Bjørneborgens VM i skihopp

 Norlandia Quest uke 5

Mars18

 

 

5 åringene overnatter i barnehagen 15.mars

Markering av barnehagedagen 13.mars

påskeforberedelser

påskefrokost 23.mars

April 18

 Foreldremøte Bjørneklubben vedr. 17.mai feiring. 24.april

 Barnehagen stengt grunnet Planleggingsdag 30.april

Mai

18

 

Ryddedugnad for foreldre om ettermiddagen 14.mai

Rydde og pølsefest for barna 16.mai

Lavvouker

Juni 18

Bjørneklubben på togtur til Fauske (dato ikke bestemt)

Sommerfest med grilling (dato ikke bestemt)

Ferietid og sommerplaner

Juli 18

Ferietid og sommerplaner

August 18

.

Ferie tid og sommerplaner,musikkfest uke 32

Barnehagen stengt på grunn av planlegging 13-15 august

Vi tar i mot nye barn- tilvenning. 16.august

september 18

 

Foreldremøte  

Lavvouker.

Oppstart av klubber

 

Oktober 18

høstferie på skolen 10-12.

Høstaktiviteter, Grønnsaksplukking og suppe laging. 

 care måned kaffe too Go .Ha med enegen kopp for å spare miljøet.

FN dag  og markering av verdensdagen for psyk.helse. Foreldrekaffe/middag på FN dagen 24.oktober

November 18

Bamsefest 9.

Barnehagen stengt grunnet planlegging  16.november

Desember

Adventstund på kjøkkenet hver morgen kl.09.00

Juleforberedelser

Frist for levering av juleferiesvar 3.desember.

Julebord for barna(dato ikke bestemt)

Luciafeiring med foreldrekaffe.  13.desember

Nissefest for barna .18.desember

besøk av skolebegynnerne 20.des. kl. 13-15