Avdelinger

Spurven har 17 barn i alderen 0-6 år.  

Kjøttmeisen har 17 barn i alderen 0-6 år. 

Måltrosten har 19 barn i alderen 0-6år. 

Linerla har 17 barn i alderen 0-6 år. 

Småfuglan har 14 barn i alderen 0-3 år.

Hakkespetten har 19 barn i alderen 0-6 år.