Avdelinger

Spurven har 18 barn i alderen 0-6 år.  

Kjøttmeisen har 18 barn i alderen 0-6 år. 

Måltrosten har 17 barn i alderen 0-6år. 

Linerla har 19 barn i alderen 0-6 år. 

Småfuglan har 12 barn i alderen 0-3 år.

Hakkespetten har 18 barn i alderen 0-6 år.