Samarbeid og medvirkning

Vi har et ønske om et godt og nært samarbeid med barnas hjem. Vi er mottakelig for innspill og øsnker at foreldrene gir ris og ros.

Vi har også noen forventninger til foreldre for å kunne ha et godt samarbeid.
Dette finner dere i lenken  under.

Samarbeid mellom barnehagen og hjem