Bjørneskogen vår

Bjørneskogen ligger rett utenfor barnehagen vår. Der har vi to gapahuker, bålplasser, klatretau, balansetau, balansestokk, vennskapsdesser, karusell, bjørnedass og apenett. Bjørneskogen blir brukt aktivt og blir fortløpende utviklet sammen med barna. Mange barn og foreldre bruker også Bjørneskogen på fritiden.


ungene leker Bukken Bruse med kongler