Bjørneskogen vår -En liten landsby gjemt i skogen

Bjørneskogen ligger rett utenfor barnehagen vår. Der har vi to gapahuker, bålplasser, klatretau, balansetau, balansestokk, vennskapsdesser, karusell, bjørnedo og apenett. Bjørneskogen blir brukt aktivt og blir fortløpende utviklet sammen med barna. Mange barn og foreldre bruker også Bjørneskogen på fritiden.


ungene leker Bukken Bruse med kongler